Nowogrodziec, tablica poświęcona siostrze zakonnej zamordowanej przez komisarza Armii CzerwonejZ tego budynku, dawnego klasztoru Sióstr Magdalenek w Nowogrodźcu, dnia 23 lutego 1945. wyprowadzono na męczeńską śmierć
Sługę Bożą Siostrę M. Rosarię Schilling – elżbietankę,
która zginęła z rąk komisarza Armii Czerwonej
broniąc swojej konsekrowanej czystości.

мемориальная доска, посвященная монахине, убитой комиссаром Красной Армии