Kobylnica, ul. Dworcowa 3, stacja kolejowa, tablica upamiętniająca obóz pracyKobylnica
Obóz pracy dla obywateli pochodzenia żydowskiego
utworzony w kwietniu 1942 r.
Więźniowie układali tory kolejowe na trasie Kobylnica – Kobylepole
Obóz zlikwidowano w sierpniu 1943 r.


Pochówki Żydów z getta i obozów pracy
http://www.mojswarzedz.pl/pochowki-zydow-z-getta-i-obozow-pracy

Są one związane z istnieniem na ziemi swarzędzkiej getta i obozów pracy dla Żydów. Pierwsze z tych miejsc znajdowało się w Kobylnicy, na narożniku ulic Swarzędzkiej i Dworcowej, przy domu Mizerskiego. Hitlerowcy zorganizowali tu najpierw getto dla obywateli polskich narodowości żydowskiej. W ramach akcji „Endlösung” zostali oni wywiezieni w grudniu 1941 r. do obozu masowej zagłady w Chełmnie nad Nemrem (Kulmhof). Wywieziono i zamordowano prawie 2000 ludzi. Potem w 6 barakach, od kwietnia 1942 r. do sierpnia 1943 r. mieścił się obóz pracy dla Żydów budujących połączenie kolejowe Kobylnicy z Kobylimpolem i dalej Franowem, drogę do Uzarzewa.


Kobylnica, Obóz pracy
http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/51171,kobylnica-oboz-pracy.html

Obóz znajdował się przy ul. Swarzędzkiej, składał się z 5-6 drewnianych baraków, został ogrodzony drutem kolczastym. Więźniami byli Żydzi z centralnej Polski. Praca w obozie była ponad siły więźniów dodatkowo niskie racje żywnościowe oraz złe traktowanie przez strażników, powodowało wysoką śmiertelność. W trakcie funkcjonowania obozu w Kobylnicy zmarło 76 więźniów.