Poznań, ul. Jarochowskiego 18 ,szpital, dawna siedziba NKWD i katownia UBTen zespół budynków w latach 1945-1947 był katownią Urzędu Bezpieczeństwa

Miejsce uświęcone krwią zamęczonych tu Polaków

Uczcijmy ich pamięćPoznań: Dziś szpital, kiedyś katownia UB
https://gloswielkopolski.pl/poznan-dzis-szpital-kiedys-katownia-ub/ar/560463

Podczas ekshumacji w ogrodzie przy Szpitalu św. Rodziny w Poznaniu znaleziono w 1991 roku szczątki 26 ofiar mordów stalinowskich. Wiadomo jednak, że zabito tam i pochowano co najmniej kilkadziesiąt osób. Niestety, na dokończenie ekshumacji ofiary stalinowskiej katowni i rodziny zamordowanych czekają już ponad 20 lat.


Poznań dawna siedziba UB przy ul. Jarochowskiego 18
https://slady.ipn.gov.pl/sz/projekt-naukowo-badawc/wojewodztwo-wielkopols/poznan/13164,Poznan-dawna-siedziba-UB-przy-ul-Jarochowskiego-18.html

Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego wszędzie ściśle współpracowały ze swoimi radzieckimi odpowiednikiami wykonując ich polecenia. Takim konsultantem wojewódzkiego UBP był płk. NKGB (narodowego komisariatu bezpieczeństwa państwowego) Aleksander I. Głotow. Poznańskim województwem zajmował się także oficer NKGB, a później podlegający bezpośrednio Iwanowi A. Sierowowi generał major Paweł M. Malkow.

W przesłuchaniach aresztantów brali udział oficerowie radzieccy. Zachowało się świadectwo takiego przesłuchania przeprowadzonego przez naczelnika Borisowa. Dopiero później na przesłuchaniu tym pojawił się oficer polski. Bicie w trakcie przesłuchań było zwyczajowym sposobem rozmawiania z zatrzymanymi – bito pałkami – również po twarzy tak mężczyzn jak i kobiety. Zeznania te potwierdzają naszą wiedzę o nadzorze jaki sprawowało NKWD nad tworzeniem władzy komunistycznej w Polsce.