Lublin, ul. Fryderyka Chopina 18, dawna katownia UBW hołdzie polskim więźniom politycznym
torturowanym i pomordowanym przez NKWD i UB w tym budynku
w latach 1944-1953

память о польских политзаключенных
которых пытали и убивали сотрудники НКВД и УБ в этом здании
в 1944-1953 годах

In tribute to Polish political prisoners
tortured and murdered by the NKWD and UB in this building
in the years 1944-1953

18. Siedziba i katownia NKWD oraz UB, ulica Chopina 18
https://www.lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_public/turystyka/zwiedzaj_lublin/szlaki/szlak_pamieci_zolnierzy_wykletych.pdf
Okupanci sowieccy po zajęciu Lublina w 1944 roku zorganizowali w tej kamienicy jeden z wielu aresztów NKWD.

Przesłuchania tutaj prowadzili także funkcjonariusze sowieckiego kontrwywiadu wojskowego „Smiersz”.
Jednym z pierwszych, którzy tu trafili w sierpniu 1944 r., był płk Kazimierz Tumidajski „Marcin” – Komendant Lubelskiego Okręgu AK.
Następnie w latach 1944-1953 mieściła się tutaj siedziba oraz areszt Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego.

Przez katownie w piwnicach budynku przeszło kilkaset osób zaangażowanych w konspiracyjną działalność formacji niepodległościowych Armii Krajowej,
Delegatury Sił Zbrojnych, Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, Narodowych Sił Zbrojnych, Batalionów Chłopskich oraz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.
Przetrzymywano tutaj także osoby nieletnie, aresztowane za przynależność do młodzieżowych organizacji konspiracyjnych.