Lublin, Podwale, Pomnik pamięci żołnierzy AK-WiN ze zgrupowania mjr. Dekutowskiego-Zapory

Pomnik Zaporczyków na Placu Zamkowym
Upamiętnia on 227 żołnierzy ze zgrupowania majora „Zapory”, którzy zostali zamordowani i polegli w walkach z niemieckim, sowieckim i komunistycznym okupantem w latach 1943-1963.
Była to największa formacja partyzancka działająca w okolicy Lublina w okresie okupacji niemieckiej i sowieckiej.
https://www.lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_public/turystyka/zwiedzaj_lublin/szlaki/szlak_pamieci_zolnierzy_wykletych.pdf1943 – 1955
Pamięci żołnierzy AK – WIN zgrupowania Majora Hieronima Dekutowskiego „Zapory”
poległych w walce z hitlerowskim i sowieckim zniewoleniemBohaterowie z Rakowieckiej – Major Hieronim Dekutowski „Zapora”