Lublin, ul. Mieczysława Biernackiego 9a, Kościół Karmelitów, pamięci Mieczysława Pazderskiego ps. „Szary”Mieczysław Pazderski ps. „Szary”
lekarz medycyny, chirurg, major NSZ,
dowódca zgrupowania oddziałów NSZ / NZW „Jacka – Sokoła – Zemsty”

Poległ w walce o niepodległą Polskę
10 czerwca 1945 r. pod Hutą