Lublin. Szpital Św. Jana Bożego

W czasie okupacji niemieckiej i sowieckiej szpital był miejscem, gdzie leczono pod fałszywymi nazwiskami wielu żołnierzy formacji niepodległościowych.
Należący do konspiracji lekarze szkolili tu potajemnie sanitariuszki z Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych.
Tu nabywały one wiedzę i potrzebne doświadczenie, które często przydawało się w czasie walk z Niemcami i sowietami, ale także podczas codziennego życia w wielu wsiach i miasteczkach Lubelszczyzny
https://www.lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_public/turystyka/zwiedzaj_lublin/szlaki/szlak_pamieci_zolnierzy_wykletych.pdf