Lublin, Świętoduska 14, Klasztor i Kościół Karmelitów Bosych pw. św. Józefa Oblubieńca NMP, dawny Areszt komunistycznej Prokuratury Wojskowej i Informacji Wojskowej

Areszt komunistycznej Prokuratury Wojskowej i Informacji Wojskowej, Klasztor oo. Karmelitów, ulica Świętoduska 14/16
W lipcu i sierpniu 1944 mieścił się tu areszt NKWD, następnie zmieniony na więzienie śledcze Resortu Bezpieczeństwa Publicznego.
We wrześniu 1944 roku więzienie przeniesiono na Zamek.
W późniejszym czasie działał tu areszt komunistycznej Prokuratury Wojskowej i Informacji Wojskowej.
Przetrzymywano tu i brutalnie przesłuchiwano żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych.
https://www.lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_public/turystyka/zwiedzaj_lublin/szlaki/szlak_pamieci_zolnierzy_wykletych.pdfW hołdzie Tym, którzy służąc Polsce
wierni Ojczyźnie i patriotycznej powinności cierpieli i ginęli z rąk komunistycznych zbrodniarzy
W tym budynku mieścił się areszt NKWD