Lublin, plac Litewski 5, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, była Komenda Główna Milicji Obywatelskiej.

W tym budynku w okresie okupacji niemieckiej mieściła się siedziba dowództwa
korpusu Wehrmachtu. Podczas okupacji sowieckiej utworzono tutaj Komendę
Główną Milicji Obywatelskiej. Po przeniesieniu Milicji do gmachu przy ul. 1 Armii
Wojska Polskiego utworzono tutaj pierwszy rektorat Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.
https://www.lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_public/turystyka/zwiedzaj_lublin/szlaki/szlak_pamieci_zolnierzy_wykletych.pdf

Raabe był funkcjonariuszem komunistycznym wysokiego szczebla w okresie najbardziej krwawego terroru sowieckiego na ziemiach polskich, w wyniku którego zostało zamordowanych i zginęło w walce według różnych szacunków od 50 do 100 tysięcy Polaków, którzy nie zgadzali się na utratę przez Polskę niepodległości i suwerennego, demokratycznego bytu.
W trakcie Powstania Antykomunistycznego (1944-1953) opowiedział się po stronie okupanta sowieckiego.
Do końca swego życia pozostał członkiem partii komunistycznej
https://www.lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_public/turystyka/zwiedzaj_lublin/szlaki/szlak_pamieci_zolnierzy_wykletych.pdf


Henrykowi Raabemu
organizatorowi i pierwszemu Rektorowi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w dowód wdzięczności
senaty pracowniczy i młodzieżowy
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Akademii Medycznej
Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie
23.X.1958