Kwatera Wojenna na Cmentarzu Komunalnym w Trzcińsku – Zdroju

Kwatera Wojenna na Cmentarzu Komunalnym w Trzcińsku – Zdroju.
Na kwaterze znajdują się cztery mogiły zbiorowe, na których ustawionych jest
18 krzyży z symbolami Krzyża Grunwaldu:
– mogiła, w której pochowano 5 jeńców;
– mogiła, w której pochowano 5 żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1945 r.
– mogiła, w której pochowano 2 milicjantów oraz jednego kaprala nieokreślonej służby;
– mogiła, w której pochowano 3 nieznanych żołnierzy.
W centralnym miejscu kwatery znajduje się pomnik powleczony miedzią,
symbolizujący serce rozdarte kulą. Na pomniku znajduje się napis „Chwała poległym”.
https://www.szczecin.uw.gov.pl/systemfiles/articlefiles/6336/(20160615.140200).(microsoft_word_-_wyst_245pienie_pokontrolne.doc).pdf