Żeleźnik, pomnik żołnierzy Armii Czerwonej

zdjęcia z 2014.06.24


Вечная слава боuцам погибшuм в боях за мuр и свободу
15 январь 1945

Wieczna chwała wojownikom, którzy zginęli w bitwach o pokój i wolność
15 stycznie 1945