Lublin, ul. Wieniawska 12, dawny areszt NKWD

W budynku przy ul. Wieniawskiej 12 mieścił się w latach 1944-1945 jeden z aresztów NKWD.
https://www.lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_public/turystyka/zwiedzaj_lublin/szlaki/szlak_pamieci_zolnierzy_wykletych.pdfPamięci Jana Chmielewskiego
konspiracyjnego starosty lubelskiego
działacza spółdzielczego i ludowego

Aresztowany przez NKWD
Zaginął w obozie sowieckim w Diagilewie 25 I 1946 r.


W latach II Wojny Światowej przy ul. Wieniawskiej mieszkał
pułkownik Jan Kucharczak ps. „Kazimierz”
uczestnik Powstań Śląskich
Oficer artylerii Wojska Polskiego
Obrońca Ojczyzny w wojnie 1939 r.
Więziony przez Niemców
Żołnierz Związku Walki Zbrojnej
Szef II oddziały Komendy Okręgu Lublin Armii Krajowej
Współautor planu „Burza” na Lubelszczyźnie
Współzałożyciel antykomunistycznego Demokratycznego Związku Walki O Niepodległość (DZWON)
więziony przez komunistów na Zamku Lubelskim i w Warszawie w latach 1945-1946 i 1952-1956

Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V klasy
Krzyżem Niepodległości
Złotym Krzyżem Zasługi Z Mieczami
Krzyżem Na Śląskiej Wstędze Waleczności I Zasługi I klasy


Diagilewo – ostatnia bitwa AK
http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/31532?t=Diagilewo-ostatnia-bitwa-AK

Pod nazwą Diagilewo (miejscowość niedaleko Riazania) kryły się dwa obozy NKWD.
Pierwszy nosił numer 178 i przez więźniów nazywany był „dolnym łagrem”.
Pod koniec sierpnia 1944 roku trafiła do niego pierwsza grupa akowców – około 300 osób aresztowanych na Lubelszczyźnie.
We wrześniu osadzono tutaj tzw. grupę wileńską, a następnie dowożono jeszcze transporty z Brześcia nad Bugiem i ze Lwowa.
W kwietniu 1945 roku wszystkich Polaków przeniesiono kilka kilometrów dalej, do obozu Diagilewo nr 179.
Dołączono do nich ponad 1500 rodaków, których wcześniej przetrzymywano w Ostaszkowie.
W sumie zebrano więc około trzech tysięcy oficerów i żołnierzy Armii Krajowej.