Lublin, ul Fryderyka Chopina 9, Radio „Pszczółka” – filia Radia Moskwa

W tej kamienicy, po zajęciu Lublina przez okupanta sowieckiego w 1944 roku, zorganizowano pierwszą radiostację – Radio „Pszczółka”, która retransmitowała sygnał Radia Moskwa.
Stąd nadawano komunistyczne audycje propagandowe w pierwszych latach okupacji sowieckiej.
https://www.lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_public/turystyka/zwiedzaj_lublin/szlaki/szlak_pamieci_zolnierzy_wykletych.pdfW tym domu w sierpniu 1944 roku mieścił się pierwsze w wyzwolonej części kraju
studio Polskiego Radia
i stąd za pośrednictwem radiostacji „Pszczółka” nadawano pierwsze programy

Hallo! Tu Polskie Radjo Lublin! zabrzmiało w eterze po raz pierwszy od wybuchu wojny 10 sierpnia 1944 roku.
Poprzez wagonową radiostację „Pszczółka” na fali średniej 224 m i sieć radiowęzłów rozpoczęło w Lublinie swoją działalność „odrodzone Polskie Radio”.
Było ono trzecią- po wojskowej „Błyskawicy” i cywilnym Polskim Radiu w powstańczej Warszawie, rozgłośnią działającą w kraju.

http://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/radio-w-lublinie-19441945-pszczolka/

Bez wątpienia rozgłośnia ta była nie tylko oznaką odradzającego się Państwa Polskiego, ale i ważnym narzędziem propagandy w rękach władzy radzieckiej – w Resorcie Informacji i Propagandy PKWN utworzono wówczas Wydział III Radiowy, zaś polskie odcinki programowe były „okienkami” w ciągłej retransmisji audycji Radia Moskwa.
Lubelska rozgłośnia gościła przed mikrofonem m. in. przewodniczącego PKWN Edwarda Osóbkę – Morawskiego, gen. Michała Rolę – Żymierskiego, Wandę Wasilewską.