Łódź, ul. Gdańska 48. Dawna Placówka Informacji Wojskowej w ŁodziDawna Placówka Informacji Wojskowej w Łodzi przy ul. Gdańskiej
https://slady.ipn.gov.pl/sz/projekt-naukowo-badawc/wojewodztwo-lodzkie/lodz/5955,Dawna-Placowka-Informacji-Wojskowej-w-Lodzi.html