Oleśnica, ul. 11 Listopada 4, dawna siedziba Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa PublicznegoGdzie był areszt UB w Oleśnicy w 1945 r. Tragiczny los zarządcy folwarku następcy tronu w Zbytowej
https://olesnica.org/Hasse.areszt.htm

Dawna siedziba Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Oleśnicy przy ul. 11 Listopada 4.
https://slady.ipn.gov.pl/sz/projekt-naukowo-badawc/wojewodztwo-dolnoslask/olesnica/5864,Dawna-siedziba-PUBP-w-Olesnicy.html