Tczew, ul. Jarosława Dąbrowskiego 6, dawna siedziba Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego1945 – 1956
W tym budynku mieścił się areszt Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego,
w którym w okresie Stalinizmu przetrzymywano i torturowano członków konspiracyjnych organizacji niepodległościowych
oraz inne osoby aresztowane z przyczyn politycznych


Dawna siedziba Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Tczewie przy ul. Dąbrowskiego 6.

https://slady.ipn.gov.pl/sz/projekt-naukowo-badawc/wojewodztwo-pomorskie/tczew/5935,Dawna-siedziba-PUBP-w-Tczewie-przy-ul-Dabrowskiego-6.html