Tczew, Cmentarz-pomnik żołnierzy Armii Radzieckiej poległych w walkach o Tczew i na ziemi tczewskiej w lutym i marcu 1945 roku.Czerwoną gwiazdę zdejmie wola ludu?
https://gniew.naszemiasto.pl/czerwona-gwiazde-zdejmie-wola-ludu/ar/c1-3642842

Przy ul. 30 Stycznia w Tczewie od 1949 r. stoi pomnik upamiętniający żołnierzy Armii Czerwonej, którzy zginęli w marcu 1945 r. podczas odbijania miasta z rąk niemieckiego okupanta. Od kilku lat monument jest obiektem kontrowersji ze względu na wieńczącą go czerwoną gwiazdę. Niedawno ten symbol armii radzieckiej został zakryty na krótko czarnym workiem na śmieci, a anonimowi autorzy roznoszonych po mieście ulotek zapowiadali jego samowolny demontaż. Dochodziło też do sporów z lokalnymi środowiskami prawicowymi, które zarzucały składającym pod pomnikiem kwiaty władzom miasta popieranie komunizmu.