Warszawa, ul. Nowogrodzka 5, dowództwo i kwatery Batalionu Szturmowego „Sokół” w dniach Powstania Warszawskiego

W dniach Powstania Warszawskiego
w oficynie domu przy ul. Nowogrodzkiej 5
mieściło się dowództwo i kwatery
Batalionu Szturmowego „Sokół”
zgrupowania Armii Krajowej mjr. NARCYZA ŁOPIANOWSKIEGO „SARNY”
podobwodu płk. ANA SZCZURKA – CERGOWSKIEGO „SŁAWBORA”


Pamięci
dowódcy batalionu – mjr WŁADYSŁAWA OLSZOWSKIEGO „SOKOŁA”
zastępcy dowódcy batalionu – mjr EUGENIUSZA MOROZOWICZA „JANKA”
Komendantki oddziału kobiecego – por. HELENY GROSSÓWNY „BYSTREJ”
oraz
100 poległych i rannych żołnierzy, sanitariuszek i łączniczek walczących w rejonie ulic Brackiej, Nowogrodzkiej, AL. Jerozolimskich, Nowego Światu i PL. Trzech Krzyży


W czasie Powstania Warszawskiego w obecnej siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mieściło się dowództwo I kwatery batalionu szturmowego „Sokół” Podobwodu AK Śródmieście Południowe. Dziś na budynku ministerstwa znajduje się tablica upamiętniająca. Napisano na niej: „W dniach Powstania Warszawskiego w oficynie domu przy ul. Nowodworskiej 5 mieściło się dowództwo kwatery batalionu i kwatery batalionu szturmowego „Sokół” zgrupowania AK mjr Narcyza Łopianowskiego „Sarny” podobwodu płk Jana Szczurka – Cergowskiego „Sławbora”.

Tuż obok obecnej siedziby Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – w podwórku przy ul. Brackiej 5 został pochowany Antoni Szczęsny Godlewski, legendarny „Antek Rozpylacz”. Zginął w pierwszych dniach powstania, mając zaledwie 21 lat, podczas walk niedaleko rogu ul. Brackiej i Alei Jerozolimskich. 1 sierpnia 1945 ciało Antoniego Godlewskiego zostało ekshumowane i pochowane na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Na podwórku posesji do dziś znajduje się ocalały napis wykonany w 1945 r. przez jego matkę: „Antek Rozpylacz” został pochowany na Cmentarzu Wojskowym”.
https://www.gov.pl/web/rodzina/dzis-rocznica-powstania-warszawskiego-siedziba-mrpips-zapisana-na-kartach-historii