Warszawa, Śniadeckich 8, Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, IEEE Milestone EnigmaRozszyfrowanie Enigmy było dziełem trzech matematyków: Henryka Zygalskiego, Mariana Rejewskiego i Jerzego Różyckiego

Great Polish mathematicians: Rejewski, Różycki, Zygalski. IEEE upamiętnił Polaków – pogromców Enigmy.
https://aleksandraniemirycz.wordpress.com/2014/09/30/great-polish-mathematicians-rejewski-rozycki-zygalski-ieee-upamietnilo-polakow-pogromcow-enigmy/Institute of Electrical and Electronics Engineers awarded a Milestone to Poland in honor of the work of the Polish codebreakers, who in the 1930s laid the foundation for the successful Allied attack on the German Enigma cipher machine.


“First Breaking of Enigma Code by the Team of Polish Cipher Bureau, 1932-1939. Polish Cipher Bureau mathematicians Marian Rejewski, Jerzy Różycki and Henryk Zygalski broke the German Enigma cipher machine codes.
Working with engineers from the AVA Radio Manufacturing Company they built the ‘bomba’ – the first cryptanalytic machine to break Enigma codes.
Their work was a foundation of British code breaking efforts which, with later American assistance, helped to end World War II.”

„Polscy matematycy Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski z krajowego Biura Szyfrów złamali kody maszyny szyfrującej Enigma.
Pracując razem z inżynierami fabryki AVA w Warszawie, zbudowali „bombę” – pierwszą maszynę deszyfrującą kody Enigmy.
Ich osiągnięcia były podstawą do dalszych prac Brytyjczyków nad deszyfracją, które w okresie późniejszym przy udziale Amerykanów, przyczyniły się do zakończenia II-giej Wojny Światowej”.

The precursor of the agency that would become the Cipher Bureau was created in May 1919, during the Polish-Soviet War (1919–21), and played a vital role in securing Poland’s survival and victory in that war.

In mid-1931, the Cipher Bureau was formed by the merger of pre-existing agencies. In December 1932, the Bureau began breaking Germany’s Enigma ciphers. Over the next seven years, Polish cryptologists overcame the growing structural and operating complexities of the plugboard-equipped Enigma. The Bureau also broke Soviet cryptography.

Five weeks before the outbreak of World War II, on 25 July 1939, in Warsaw, the Polish Cipher Bureau revealed its Enigma-decryption techniques and equipment to representatives of French and British military intelligence, which had been unable to make any headway against Enigma. This Polish intelligence-and-technology transfer would give the Allies an unprecedented advantage (Ultra) in their ultimately victorious prosecution of World War II.
https://en.wikipedia.org/wiki/Cipher_Bureau_(Poland)

Poland’s overlooked Enigma codebreakers
https://www.bbc.com/news/magazine-28167071
The first breakthrough in the battle to crack Nazi Germany’s Enigma code was made not in Bletchley Park but in Warsaw. The debt owed by British wartime codebreakers to their Polish colleagues was acknowledged this week at a quiet gathering of spy chiefs.