Poland, Polska, Kraków, KL Plaszow

Zwangsarbeitslager Plaszow des SS und Polizeiführers im Distrikt Krakau
Konzentrationslager Plaszow bei Krakau

Plaszow (Płaszów) – niemiecki nazistowski obóz pracy przymusowej (niem. Zwangsarbeitslager Plaszow des SS- und Polizeiführers im Distrikt Krakau), później przekształcony w obóz koncentracyjny (niem. Konzentrationslager Plaszow bei Krakau).
Obóz został założony dla ludności żydowskiej ze zlikwidowanego 14 marca 1943 krakowskiego getta, na terenie Podgórza i Woli Duchackiej.
Powstał jesienią 1942 na terenach dwóch żydowskich cmentarzy z 1887 i 1932, przy ul. Abrahama 3 i przy ul. Jerozolimskiej 25.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plaszow

Płaszów or Kraków-Płaszów was a Nazi concentration camp operated by the SS in Płaszów, a southern suburb of Kraków, in the General Governorate of German-occupied Poland.
Most of the prisoners were Polish Jews who were targeted for destruction by Nazi Germany during the Holocaust.
Many prisoners died because of executions, forced labor, and the poor conditions in the camp.
Originally intended as a forced labour camp, the Płaszów concentration camp was constructed on the grounds of two former Jewish cemeteries (including the New Jewish Cemetery).
It was populated with prisoners during the liquidation of the Kraków Ghetto, which took place on 13–14 March 1943 with the first deportations of the Barrackenbau Jews from the Ghetto beginning 28 October 1942.
In 1943 the camp was expanded and integrated into the Nazi concentration camp system as a main camp.
https://en.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w-P%C5%82asz%C3%B3w_concentration_camp

zdjęcia z dnia: 2012.09.30


The sign at the entrance to the Płaszów camp memorial area

Kraków, ul. Jerozolimska 3, tzw. Szary Dom, karcer i miejsce kaźni w KL Plaszow. Przed wojną budynek należący do Chewra Kadisza (Bractwo Pogrzebowe).
Plaszow Concentration Camp in Krakow

KL Plaszow, Tablica pamiątkowa z nawiskami zamordowanych w pierwszej masowej egzekucji.
Holocaust memorial at the former German Kraków-Płaszów concentration camp.

Plaszow Concentration Camp in Krakow

Kraków ul. Heltmana 22, willa, w której w latach 1943 – 1944 mieszkał komendant obozu Amon Göth.
Plaszow Concentration Camp in Krakow, the villa of commandant Amon Goeth.

Współczesna macewa upamiętniająca pochowaną na tym terenie w 1935 roku Sarę Szenirer – założycielkę sieci szkół Bejs Jakow dla dziewcząt z ortodoksyjnych domów.
Holocaust memorial at the former German Kraków-Płaszów concentration camp

KL Plaszow. Pozostałości macew z dwóch cmentarzy żydowskich, na których rozpoczęto budowę obozu.
Plaszow Concentration Camp in Krakow, Jewish cemetery.

KL Plaszow. Jedyny ocalały nagrobek Chaima Jakuba Abrahamera.
Plaszow Concentration Camp in Krakow, Jewish cemetery.

Aerial view of the Kraków – Płaszow Concentration Camp memorial area.

Aerial view of the Kraków – Płaszow Concentration Camp memorial area

Kraków ul. Heltmana 22. Willa, w której w latach 1943 – 1944 mieszkał komendant obozu Amon Göth.
Plaszow Concentration Camp in Krakow, the villa of commandant Amon Goeth.

KL Plaszow. Chujowa Górka, Hujarowa Górka, miejsce masowych egzekucji.
Plaszow Concentration Camp in Krakow.

KL Plaszow, płyta pamiątkowa upamiętniająca Żydów z Polski i Węgier zamordowanych w Plaszowie.
Holocaust memorial at the former German Kraków-Płaszów concentration camp.

KL Plaszow, płyta pamiątkowa poświęcona węgierskim Żydówkom ofiar hitlerowskich Niemiec.
Holocaust memorial at the former German Kraków-Płaszów concentration camp.

Obóz KL Plaszow, Cipowy Dołek, miejsce masowych egzekucji, pomnik Ofiar Faszyzmu.
Holocaust memorial at the former German Kraków-Płaszów concentration camp.

Obóz KL Plaszow, Cipowy Dołek, miejsce masowych egzekucji, pomnik Ofiar Faszyzmu.
Holocaust memorial at the former German Kraków-Płaszów concentration camp.

KL Plaszow.
Ruiny Domu przedpogrzebowego cmentarza żydowskiego przy ul. Jerozolimskiej
https://podgorze.pl/dom-przedpogrzebowy-cmentarza-zydowskiego-przy-ul-jerozolimskiej/