Pomnik w lesie Dąbrówka. Pamięci Polaków rozstrzelanych przez Wehrmacht we wrześniu 1939 r. społeczeństwo m. Zgierza

https://www.miasto.zgierz.pl/pl/page/pomnik-w-lesie-dabrowka

Na terenie kompleksu leśnego „Malinka” przy trasie Zgierz – Piątek (po prawej stronie szosy) stoi wzniesiony przez społeczeństwo miasta Zgierza, pomnik ofiar faszyzmu.

Obelisk przypomina o zgierzanach rozstrzelanych we wrześniu 1939 r. W czasie II wojny światowej, według Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich, w naszym mieście okupant zamordował 70 osób (nie licząc 100 Polaków zgładzonych 20.03.1942 r.) W większości nie znane są ani nazwiska osób rozstrzelanych, ani miejsca egzekucji.