Sieradz, ul. Wodna / Sukiennicza podczas likwidacji getta i w 2021

https://www.infocenters.co.il/gfh/notebook_ext.asp?book=35253&lang=eng&site=gfh
Jews being sent on a deportation from the Sieradz ghetto, loading furniture and bundles onto a wagon.
Several of the Jews can be seen with yellow badges.
Photographed during a deportation that was carried out between March 26 – 31, 1942.

Sieradz, ul. Wodna / Sienkiewicza podczas likwidacji getta i w 2021


Ostateczna likwidacja getta w Sieradzu nastąpiła w dniach 24–27 sierpnia 1942 r.
Wszyscy Żydzi zostali zgromadzeni w kościele sióstr urszulanek (widoczny w oddali) i poddani selekcji.
180–190 rzemieślników wywieziono do getta w Łodzi.
Pozostałych wysłano do niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem, gdzie zostali zamordowani.
Jedynie około osiemdziesięciu sieradzkich Żydów przeżyło zagładę.
https://sieradz.naszemiasto.pl/zydzi-w-sieradzu-1-marca-minelo-80-lat-od-utworzenia-getta/ar/c1-7621849