Polska, Łódź, ul. Jakuba 10, dawny punkt zborny ludzi wysiedlanych do Litzmannstadt GettoKamienica leżąca na terenie dawnego Litzmannstadt Getto
Początkowo w kamienicy przy Jakuba 10 znajdował się punkt zborny ludzi wysiedlanych do getta,
następnie utworzono w budynku siedzibę przesiedleńców z Wiednia i Pragi – Kolektyw Wiedeń II i Praga IV.
Od maja 1942 r. w kamienicy znajdował się resort krawiecki i Centralna Składnica Surowców.