Polska, Siedlce, ul. Piłsudskiego 4, Dawna siedziba Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego

W tym budynku mieściła się katownia UB
Tu bito i mordowano w latach 1944-56 najlepszych synów Ojczyzny
Cześć Ich Pamięci

W tragiczną noc z 12/13 kwietnia 1945 r.
z tego budynku – katowni Urzędu Bezpieczeństwa oraz rodzinnych domów wyprowadzono
16 Polaków
żołnierzy AK, NSZ oraz innych organizacji niepodległościowych
Rozstrzelano na rogatkach miasta
pozostawiając na miejscu zbrodni ich ciała
Cześć Ich Pamięci
Na wieczną pamięć dla żyjących
katom ku przestrodze

Winni tego mordu polscy funkcjonariusze PUBP w Siedlcach
kierowani byli przez komendanta i kadrę narodowości żydowskiej
oraz sowieckiego doradcę – oficera NKWD


Dawna siedziba Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 4.
https://slady.ipn.gov.pl/sz/projekt-naukowo-badawc/wojewodztwo-mazowiecki/siedlce/5988,Dawna-siedziba-PUBP-w-Siedlcach.html

Tajemnice siedleckiego UB – morderstwo szesnastu
https://nsz.com.pl/tajemnice-siedleckiego-ub-morderstwo-szesnastu/