Terespol, ul. Wojska Polskiego, pomnik pamięci żołnierzy Armii Czerwonej

Спите герои спокоино
враг побежден
здесь похоронено 64 воина
красной армии павших в борьбе
с фашизмом за освобождение
братских народов

Śpijcie spokojnie bohaterowie
wróg pokonany
ty pochowano 64 wojowników Armii Czerwonej
poległych w walce z faszyzmem za wyzwolenie braterskich narodów