Serbia, Belgrade, polska tankietka TKF w twierdzy Kalemegdan

Polska tankietka w Belgradzie

Znajdujący się na ekspozycji w twierdzy Kalemegdan czołg jest jednym z nielicznych zachowanych czołgów typu TK i TKS. Należy on prawdopodobnie do niewielkiej serii TKF, tj. modelu TK wyposażonego w silnik FIATa. Dokładne odtworzenie historii tego czołgu jest niestety niemożliwe, ale istnieje hipoteza, zgodnie z którą trafił on na Węgry we wrześniu 1939 r. wraz z 10. Brygadą Kawalerii, a później był używany przez armię węgierską w walkach przeciwko partyzantom jugosłowiańskim. W zbiorach węgierskich zachowała się fotografia z września 1939 r. przedstawiająca internowanych żołnierzy płk. Maczka m. in. z dwoma czołgami TKF. Niewykluczone, że jeden z nich to właśnie zachowany do dzisiaj egzemplarz z Belgradu.
https://polonika.pl/polonik-tygodnia/czolg-tk-z-twierdzy-kalemegdan-w-belgradzieTKF in action

The only Polish unit confirmed to have used TKFs was the 10th Motorized Cavalry Brigade (created in 1921). However, according to some sources, not all the TKF tankettes were part of this unit and some served in other units.
In September 1939, the 10th Motorized Cavalry (using their tankettes) engaged the German army near Jordanów, during their march to Lwów (Lviv). When the Soviets also invaded Poland on September 17, creating a new eastern front, the 10th Motorized Cavalry Brigade was ordered to move southwest and cross the Hungarian border. On the 22nd of September, the 10th Motorized Cavalry Brigade arrived in Hungary and surrendered their equipment to the Hungarian army, including 9 surviving TK-3s and TKFs (exact number of TKFs is unknown, as they are commonly mistaken for TK-3s). Some TKFs may have been captured and used by German and Soviet armies, but this has not been confirmed.
https://tanks-encyclopedia.com/ww2/polish/tkf


Serbia, Belgrade, polska tankietka TKF w twierdzy Kalemegdan