Grudziądz, ul. Armii Krajowej 10, Dawna siedziba PUBP w GrudziądzuDawna siedziba PUBP w Grudziądzu
Pierwszą siedzibą PUBP w Grudziądzu był obiekt (pochodzący z początku XX w.) obecnej Szkoły Muzycznej; adres z 1945 r. – ul. Sobieskiego, adres współczesny – ul. Armii Krajowej 10.
Jeszcze w 1945 r. siedzibę PUBP przeniesiono w inne miejsce – aktualnie budynek ten mieści się pod adresem ul. Piłsudskiego 51 i stanowi własność Urzędu Miasta w Grudziądzu.
https://slady.ipn.gov.pl/sz/projekt-naukowo-badawc/wojewodztwo-kujawsko-p/grudziadz/7035,Dawna-siedziba-PUBP-w-Grudziadzu.html

obecnie:
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
Armii Krajowej 10, 86-300 Grudziądz

Grudziądz, ul. Armii Krajowej 10