Hrubieszów, ul. Narutowicza 5, Dawna siedziba Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Hrubieszowie

Hrubieszów, ul. Narutowicza 5
źródło: https://slady.ipn.gov.pl/sz/projekt-naukowo-badawc/wojewodztwo-lubelskie/hrubieszow/5732,Dawna-siedziba-PUBP-w-Hrubieszowie-przy-ul-Narutowicza-5.html