Olsztyn, Plac Xawerego Dunikowskiego, Pomnik Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej w OlsztyniePomnik Wyzwolenia Ziemi Warmińskiej i Mazurskiej, pierwotnie nazwany Pomnikiem Wdzięczności Armii Czerwonej, potocznie nazywany Szubienicami – pomnik stojący w Śródmieściu Olsztyna na placu Xawerego Dunikowskiego (wcześniej plac Armii Czerwonej) przy al. Piłsudskiego (dawna al. Zwycięstwa).
Pomnik odsłonięto w 1954 roku.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_Wyzwolenia_Ziemi_Warmi%C5%84sko-Mazurskiej

22 stycznia 1945 Olsztyn zajęły oddziały Armii Czerwonej;
po kilku dniach stacjonowania żołnierze radzieccy podpalili miasto – zniszczeniu uległo ok. 40% zabudowy, w tym wiele zabytków kultury.

Mimo to, w wyniku założeń ówczesnej doktryny politycznej w Polsce, ówczesne władze postanowiły w namacalny sposób wyrazić swoją „wdzięczność” dla Armii Czerwonej za wyzwolenie od niemieckiego okupanta. Zleceniodawcą pomnika był ówczesny wojewoda olsztyński – Mieczysław Moczar, oficjalnie decyzja była firmowana przez Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej.zdjęcia z dnia: 2022.04.23
Olsztyn, Plac Xawerego Dunikowskiego, Pomnik Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie