Sejny, Tablica w hołdzie ofiarom Obławy AugustowskiejZiemio ! Nie kryj naszej krwi,
iżby nasz krzyk nie ustawał …

W hołdzie ofiarom Obławy Augustowskiej z lipca 1945 r.
Żołnierzom Armii Krajowej i mieszkańcom ziemi augustowskiej, sejneńskiej, sokólskiej, suwalskiej oraz zza „Linii Curzona”,
zamordowanym, z rozkazu Stalina przez NKWD, „SMIERSZ”, UB, MO,
w liczbie około dwóch tysięcy, którzy do końca byli wierni Bogu i Ojczyźnie.

В память о жертвах Августовской облавы в июле 1945 года.
Солдаты Армии Крайовой и жители земель Августова, Сейны, Сокулки, Сувалки и из-за «линии Керзона»,
убит по приказу Сталина органами НКВД, „СМЕРШ”, УБ, МО,
в числе около двух тысяч верных Богу и Родине до конца.

In tribute to the victims of the Augustów Roundup of July 1945.
Soldiers of the Home Army and residents of the Augustów, Sejny, Sokółka, Suwałki lands and from behind the „Curzon Line”,
murdered, on Stalin’s orders, by the NKWD, „SMIERSZ”, UB, MO,
in the number of about two thousand who were faithful to God and Homeland until the end.

S


Tablica znajduje się w Bazylice Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach