Rumunia, Krajowa, The Jean Mihail Palace, w 1939 w pałacu internowany był Prezydent Ignacy Mościcki i Naczelny Wódz Edward Śmigły-Rydz.


The Jean Mihail Palace
The Art Muzeum of Craiova
Muzeul de Artă Craiova

Calea Unirii nr.15, Craiova 200419, Romania

18 września 1939 marszałek Edward Śmigły-Rydz przekroczył granicę z Rumunią, przejeżdżając samochodem w Kutach most graniczny na rzece Czeremosz krótko po północy.
Zaraz potem musiał interweniować, gdy żołnierze rumuńscy zaczęli rozbrajać Polaków.
Jeszcze raz próbował wrócić do kraju, ale został przekonany m.in. przez Becka, aby tego nie czynił.
Został oddzielony od prezydenta i rządu.
Głowę państwa przewieziono pociągiem do Bicaz, członkowie gabinetu trafili do Slănic, a marszałek znalazł się 19 września w Krajowej.
Tam został internowany, zajmując tzw. pałac Michail, którego strzegły posterunki policji oraz agenci tajnej policji.


Mościcki przekroczył most graniczny na Czeremoszu 17 września 1939 o godzinie 21:45.
W Krajowej Mościcki został internowany (podobnie jak polski rząd i Naczelny Wódz).
Około południa 18 września minister Beck otrzymał decyzję rządu rumuńskiego o przewiezieniu prezydenta do miejscowości Bicaz, a członków rządu do Slănic.
W miejscu internowania prezydent zamieszkał w leśniczówce, skąd prowadził ożywioną korespondencję z Rydzem-Śmigłym i Beckiem.
Ze względu na fakt internowania nie mógł w efektywny sposób sprawować swojego urzędu.
30 września 1939 w Bicaz Ignacy Mościcki złożył swój urząd.
Mościcki po złożeniu urzędu planował wyjazd do Szwajcarii. W latach 1908–1920 posiadał obywatelstwo tego kraju, był także honorowym obywatelem gminy fryburskiej.
Władze Rumunii wyraziły wstępną zgodę na jego wyjazd, ale sprzeciwili się temu Niemcy.
Gościnę zaoferował Mościckiemu prezydent USA, Franklin Delano Roosevelt.
Były prezydent zdecydowany był na wyjazd do Szwajcarii.
Interwencja rządu USA zmusiła władze Rumunii do wyrażenia na to zgody.
Również generał Sikorski polecił ambasadzie polskiej w Bukareszcie udzielenie wszelkiej pomocy Mościckiemu.
W Rumunii prezydent przebywał do grudnia 1939.

W tym domu przebywał jako uchodźca od 5.XI do 24 XII 1939
Ignacy Mościcki
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1926 – 1939Rumunia, Krajowa, The Jean Mihail Palace, miejsce internowania Prezydenta Ignacego Mościckiego w 1939 roku.

Between September and October 1939, the palace was the residence of the polish Army Commander in Chief,
Marshal Edward Rydz – Smigly
and between 5th November and 24th December, of the same year, The President of Poland,
Ignacy Moscicki, also lived here.