„Walki na przyczółku czerniakowskim” Piotr Białokozowicz Muzeum Wojska w Białymstoku 06.08.2023