Biała Podlaska, ul. Prosta 33, Zakład Karny w Białej Podlaskiej

10.2023

Biała Podlaska, ul. Prosta 33, Zakład Karny w Białej Podlaskiej
Biała Podlaska, ul. Prosta 33, Zakład Karny w Białej Podlaskiej

Pamięci Niezłomnych Żołnierzy,
którzy w obronie niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej
przeciwstawili się komunistycznemu reżimowi.

W październiku 1944 oraz w marcu i maju 1945 r.
żołnierze Armii Krajowej z rozkazu mjr. S. Wyrzykowskiego ps. Zenon
w akcjach bojowych uwolnili z tego więzienia 120 żołnierzy AK – więźniów NKWD i UB.