Teresin. Pomnik ku czci 153 bestialsko zamordowanych przez okupanta hitlerowskiegow dniu 9 IX 1939 na terenie Teresina

03.2021


W XXX rocznicę napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę
i XXV rocznicę PRL
ku czci 153 bestialsko zamordowanych przez okupanta hitlerowskiego
w dniu 9 IX 1939 na terenie Teresina


Teresin. Pomnik ku czci 153 bestialsko zamordowanych przez okupanta hitlerowskiegow dniu 9 IX 1939 na terenie Teresina
Teresin. Pomnik ku czci 153 bestialsko zamordowanych przez okupanta hitlerowskiegow dniu 9 IX 1939 na terenie Teresina

Pacyfikacja wsi Mszadla ,Teresin, Mikuły

Miejscowości zostały zajęte w dniu 9 września przez niemiecką 10 Górnobawarską dywizje piechoty ,dowodzoną przez Generalleutnant Conrad von Cochenhausen.

https://www.facebook.com/agdar1973/posts/pacyfikacja-wsi-mszadla-teresin-miku%C5%82y-10-wrze%C5%9Bnia-1939-rzidentyfikowano-ponad-6/1565970850408012/?locale=hi_IN