Białoruś, Kuropaty pod Mińskiem. Masowe groby ofiar stalinowskich represji politycznych z lat 1937 – 1941

Ukraina, Charków, Cmentarz Ofiar Totalitaryzmu – Charków Piatichatki

Ukraina, Charków, Dawna katownia NKWD, w której mordowano Polaków z pobliskiego obozu w Starobielsku.

Ukraina, Kijów-Bykownia, Polski Cmentarz Wojenny