Koło, ul. Poległych, cmentarz wojenny, cmentarz żolnierzy Armii Radzieckiej

Kościerzyna, grób zbiorowy żołnierzy Armii Radzieckiej.

Pruszcz Gdański. Cmentarz Żołnierzy Radzieckich. Soviet military cemetery.

Toruń, ul. Warszawska 8, dawny sztab komendy Okręgu Pomorskiego Armii Krajowej