Lublin, Podwale, Pomnik pamięci żołnierzy AK-WiN ze zgrupowania mjr. Dekutowskiego-Zapory