Twierdza Dęblin, stalag 307, Шталаг 307, zbiorowa mogiła ofiar obozu jeńców wojennych