Lublin, ul. Mieczysława Biernackiego 9a, Kościół Karmelitów, pamięci Mieczysława Pazderskiego ps. „Szary”