Pamięć o Żołnierzach Wyklętych

Żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni, polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne
про́клятые солдаты, отверженные солдаты, aнтикоммунистическое движение в Польше
Cursed Soldiers,Anti-communist resistance in Poland


pomniki katownie NKWD/UBmurale,inne