Białoruś, Kuropaty pod Mińskiem. Masowe groby ofiar stalinowskich represji politycznych z lat 1937 – 1941

Białoruś, Grodno, Ofiarom terroru w latach 1939-56. Rodacy

Białoruś, Sopoćkinie, Ofiarom zbrodni stalinowskiej z lat 1939-1955