Ukraina (Stryi, Стрий, Стрый) Stryj, mogiły polskich żołnierzy poległych w wojnie polsko-bolszewickiej