Białoruś, Kuropaty pod Mińskiem. Masowe groby ofiar stalinowskich represji politycznych z lat 1937 – 1941

Białoruś, Grodno, Ofiarom terroru w latach 1939-56. Rodacy

Białoruś, Sopoćkinie, Ofiarom zbrodni stalinowskiej z lat 1939-1955

Białoruś (Беларусь, Belarus, Белоруссия) Berezwecz i Nikołajewo – więzienie i katownia NKWD, miejce tragedii i mogiła zamordowanych przez NKWD

Ukraina (Stryi, Стрий, Стрый) Stryj, mogiły polskich żołnierzy poległych w wojnie polsko-bolszewickiej