Oleśnica, ul. 11 Listopada 4, dawna siedziba Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego

Łódź, ul. Gdańska 48. Dawna Placówka Informacji Wojskowej w Łodzi

Tomaszów Mazowiecki, ul. Świętego Antoniego 21, dawna siedziba Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego

Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 64, największa akcja ekspropriacyjna za okupacji sowieckiej w Lublinie

Lublin, róg ulic Jasnej i Wieniawskiej, dawna siedziba i park maszynowy NKWD

Lublin. Dworek przy ulicy Ogrodowej. Kwatery mieszkalne dla komunistycznych prokuratorów.

Poznań, ul. Jarochowskiego 18 ,szpital, dawna siedziba NKWD i katownia UB