Warszawa, plac Trzech Krzyży, Dom Dochodowy, pamięci żołnierzy batalionu „Pięść” zgrupowania „Radosław” Armii Krajowej

Lublin, Podwale, Pomnik pamięci żołnierzy AK-WiN ze zgrupowania mjr. Dekutowskiego-Zapory