Kąkolewnica, uroczysko Baran, Podlaski Katyń, miejsce masowych mordów NKWD na polskich żołnierzach

Niemcy, KL Sachsenhausen, cela poświęcona pamięci generała Stefana Grota-Roweckiego