Radom, ul. Marszałka Ferdynarda Focha 2/4, budynek Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Zespół Szkół Odzieżowych, Hotel Hilton Garden Inn

Wizualizacja hotelu Hilton Garden Inn, źródło internet

zdjęcia z dnia: 2019.03.09

Radom, ul. Żeromskiego, Dawny pałacyk Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego

Radom ul. Jana Kilińskiego, budynek Zespołu Szkół Odzieżowych

zdjęcia z dnia: 2019.03.23

ul. Jana Kilińskiego, Zespół Szkół Odzieżowych

zdjęcia z dnia: 2019.06.20

Radom, ul. Żeromskiego, Budynek Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w trakcie remontu

Radom, dawny budynek Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, widok od ul. Jana Kilińskiego

widok od strony fontanny przy ul. Żeromskiego

zdjęcia z dnia: 2019.11.03

narożnik Kilińskiego / Ferdynarda Focha

Remont pałacyku Budynek Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, widok od marszałka Fernanda Focha

Remont pałacyku Budynek Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, widok od fontanny

2020.08.08