Sieradz, ul. Żwirki i Wigury 1, Plac i pomnik Józefa Piłsudskiego w Sieradzu


Roku 1930
pierwszemu Marszałkowi Polski
Józefowi Piłsudskiemu
budowniczemu Polski odrodzonej
w dziesiątą rocznicę wyzwolenia ojczyzny od najazdu bolszewickiego

Jeszcze pięć lat rządów hołoty PIS i się obróci te tablice.
Będzie jak znalazł.