Zespół pałacowo-ogrodowy w Siedlcach

Pałac Ogińskich w Siedlcach, główny zabytek miasta.
Nadmienię też, że to właśnie mieszkańcy okręgu siedleckiego zdecydowali, że ich reprezentantem w Parlamencie będzie Krystyna Pawłowicz.

Pierwsze zdjęcie – sytuacja nominalna. Wyremontowany pałac wraz z terenem wokół.
Przed pałacem zorganizowano oficjalny parking !!!

Drugie zdjęcie – sytuacja wyjątkowa – pandemia CovidZespół pałacowo-ogrodowy w Siedlcach