Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni ku uciesze motłochu prześladowani przez polityków będą.

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy cudza własność w Polsce.
Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni pocieszeni przez polityków przed wyborami będą.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni ku uciesze motłochu prześladowani przez polityków i polskie prawo będą.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni utrzymywać lokatora za swoje środki do końca życia będą.

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni ku uciesze motłochu prześladowani przez polityków będą.